top of page
DSC_5501.jpeg

pratamedbarn.se

Scrolla ner istrukörsutbildning
Zören copy.jpg

Prata med barn

Många barn mår dåligt. Enligt svensk lag har barn rätt till information, råd och stöd. För att kunna upprätthålla ett barnperspektiv behöver vi kunna prata med barnen. Men hur gör man?
 
Barn och ungdomar vill ofta dela upplevelser med någon de litar på. Hur blir man en förtroendeingivande vuxen som barn vågar dela sina upplevelser med? Hur ställer man relevanta frågor ankrade i barns verklighet? Hur lyssnar man bäst? Och när det inte finns enkla lösningar på det som skapar problem, hur kommunicerar man då?

Våra kompetensdagar och kurser vänder sig till:

 • Personalgrupper inom hälso- och sjukvård, kommunal och ideell verksamhet som har både barn och vuxna/föräldrarna som målgrupp
 • Personalgrupper som i sitt arbete har kontakt med barn och ungdomar, t.ex. kuratorer, specialpedagoger och familjebehandlare
 • Familjer och barns närmaste vuxna

Innehåll
Att kunna uttrycka sina känslor och behov är grundläggande för den psykiska hälsan, och kan rädda liv. Genom handfast stöd och praktiska hjälpmedel utvecklar deltagarna nya färdigheter som syftar till att kunna hålla meningsfulla samtal med barn. Med utgångspunkt i vanliga problemsituationer med barn och ungdomar, identifieras positiva alternativa strategier som övas i samtalsövningar. Övningarna erbjuder problemlösande diskussioner som sker i dels små grupper dels storgrupp. 
Vi tar emot grupper på mellan 6 - 20 personer. Genom samtalsövningar
individuellt och i grupp:
 
 • övar du din föreställningsförmåga i syfte att kunna möta barnet i den kontext det befinner sig i

 • lär dig att ställa relevanta frågor (utifrån kontext)

 • övar att kommunicera baserat på grundläggande behov 

 • tar del av nycklar för att få till ett bättre samspel i samtalet med barnet

 • övar upp din egen förmåga till närvaro

 • utövar praktiker för att hantera eventuell egen stress och oro kring samtal
  med barn

 • lär dig att prata med barn och ungdomar på ett sätt som gör det enkelt för dem att berätta

 • lär dig att vägleda föräldrar i hur de kan prata med sina barn

Våra program och kurser erbjuder en tydlig och handfast modell med utgångspunkt i hälso- och sjukvårdslagen (HSL 5 kap. 7§), barnkonventionen och socialtjänstlagen. Att det är viktigt att prata med barn vet vi. Men hur? Rädslor för att säga fel, göra fel eller förstöra något är vanligt. Vi erbjuder stöd och praktik som gör dig väl förberedd och som ser till att samtalet blir bra. 

Gästföreläsare

Vi samarbetar med Annemi Skerfving, fil dr i socialt arbete som gästar utbildningar och kurser. Annemi har under många år forskat och undervisat om socialt arbete med barn och ungdomar vid Stockholms Universitet samt flera Fou-enheter och högskolor i landet. Hon är författare till boken Att synliggöra de osynliga barnen och en rad forskningsrapporter samt en doktorsavhandling om barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Annemi tilldelades Allmänna Barnhusets Stora Pris år 2002.

Samtalsmetodik från FN Universitet i Costa Rica

Vi arbetar utifrån en amerikansk samtalsmetodik The Connection Practice® som lärts ut på United Nations University for Peace of Costa Rica, en akademisk institution med över 6000 master alumner från mer än 120 länder med syfte att utbilda internationella ledare för fred. Metodiken stärker kommunikationsförmågan hos barn, föräldrar och professionella. Från 2005 till 2017 lärde sig över 42000 barn i Costa Rica, USA och Japan The Connection Practice®. Kurserna kan bokas som1- 3 dagars kurs alternativt veckokurs eller som löpande fortbildning och stöd både för grupp-, och individ inom organisationen www.upeace.orgwww.connectionpractice.org
 

Costa Ricas President och Nobelpristagare Oscar Arias:
"The Connection Practice® is a valid and proven way to improve human relations".

www.enadeformanskligarattigheter.se, arias.or.cr

Eileen Rockefeller Growald, Grundare av CASEL, den första organisationen att utbilda inom socialt och emotionellt lärande samt grundare av Rockefeller Philanthropy Advisors som tjänar den största gruppen av filantroper i världen:

"The Connection Practice® adds a much-needed, simple and effective approach to our Social-Emotional Learning toolkit". www.rockefellerfoundation.org


Kursgård 

Våra program och utbildningar genomförs på Häståkeriets Kursgård på Djurgården
i Stockholm. Under kurserna får ni även ta del av erfarenheter från samarbeten med bl.a PUB öppenvård och slutenvård där vi har integrerat hästunderstödda insatser som terapeutisk/pedagogisk resurs inom socialt/psykosocialt arbete, varvat med upplevelse baserat lärande.

 

Kontakta oss för mer information kaja@hastakeriet.se eller 072 717 12 70. 

*Video describes the first Connection Practice pilot in a
USA school
(The Connection Practice used to be called BePeace in Costa Rica,
Ser Paz. )

Eagala om Hästunderstödda insatser efter skolskjutningen i Sandy Hook där 20 föreskolebarn och 6 lärare dödades. 

loggakursgard.png

Häståkeriets Kursgård

 

Kursgård och boende

Du finner Häståkeriets Kursgård, det lilla stallet och stora hagar precis

nedanför Kungliga Borgen på Gärdet.

Adress

Utbildningarna hålls på Häståkeriets Kursgård på Greve von Essens väg 59, 115 27 Stockholm. 

Studiebesök

Vi välkomnar organisationer som arbetar med barn och ungdomar på studiebesök på vår kursgård som ligger bredvid stallet på Greve Von Essens väg 59. Våra standardbesök tar ca 2 timmar och ger en helhetsbild av organisationen, våra metoder samt den forskning som finns på hästar som resurs för hälsa och välmående med utgångspunkt i modern hjärnforskning och neurofysiologi.
 

Kollektivtrafik

Buss 76 stannar vid hållplats Lindarängsvägen ute på Gärdet där du ska gå av. Några meter framför busshållplatsen finns en skylt där det står Häståkeriet. Promenera in på grusvägen till höger och följ vägen till du ser ridbanan och stallet. Det tar ca 5 minuter att gå från busstationen till oss.

 

Bil & Parkering

OBS! GPS visar fel väg. Om du kommer med bil, kör förbi filmhusets busshållplats och följ Lindarängsvägen tills du kommer till Lindarängens busshållplats. Några meter bakom busshållplatsen finns en väg upp till höger med en skylt där det står Häståkeri. Följ vägen, kör förbi vår ridbana och ta höger upp mot Kungliga Borgen. Du parkerar på Kungliga Borgens parkeringsplats. I stallet får du ett parkeringstillstånd som du lägger i bilen.

 

bottom of page