top of page

ons 25 sep.

|

Östermalm

FÖRÄLDRAKURS 3 GGR VARANNAN ONSDAG 25 SEPT TILL 9 OKT, KL 9.00 - 12.00

Föräldrakurs för dig som vill utveckla nya färdigheter genom övningar och praktik i en öppen och stödjande atmosfär. Samtalsmetodiken The Connection Practice® som lärts ut på Förenta Nationernas Universitet i Costa Rica stärker kommunikationsförmågan hos barn, föräldrar och professionella.

Inga biljetter till försäljning
Se andra evenemang
FÖRÄLDRAKURS 3 GGR VARANNAN ONSDAG 25 SEPT TILL 9 OKT, KL 9.00 - 12.00
FÖRÄLDRAKURS 3 GGR VARANNAN ONSDAG 25 SEPT TILL 9 OKT, KL 9.00 - 12.00

Tid och plats

25 sep. 2024 09:00 – 09 okt. 2024 12:00

Östermalm, Greve von Essens väg 59, Stockholm, Sweden

Om evenemanget

Vid våra uppskattade föräldrakurser rör vi oss över ämnen som berör stress, kommunikation och relationskompetens i föräldraskapet. Du lär dig mer om ditt eget och ditt barns stress-, prestation-, & trygghetssystem mm och utvecklar nya färdigheter genom praktiska övningar. 

ANVÄND DITT FRISKVÅRDSBIDRAG

Du får uppleva hur enkla stressreducerande övningar fungerar för både dig själv och dina familjemedlemmar på våra sköna ullyogamattor. Du kan  använda ditt friskvårdsbidrag och samtidigt som du arbetar på din egen stresshantering, utvecklar positiva färdigheter för ditt föräldraledarskap. 

REDUCERAT PRIS VARDAGAR PÅ KONTORSTID

PRIS: 1490 KR FÖR ALLA TRE TILLFÄLLEN

DATUM: 25 SEPT, 9 OKT och 23 OKT

TID: KL 9.00 - 12.00

Många av de exempel som vi använder för övningar härleder till barn som växer upp i familjesystem med olika slags konflikter. De barn som lever i sammanhang där stresspåslaget i regel är högt.  Det kan vara skilsmässa, uppbrott, nya familjebildningar, sjukdomar, missbruk mm. Många kursdeltagare känner igen sig i dessa exempel. För att säkerställa att alla kursdeltagare får lika utrymme och att fokus ligger på lärande och utvecklande av nya färdigheter genom praktisk utövande, så kommer kursdeltagarna inte att använda sina egna  privata livssituationer i gruppövningarna. Det finns givetvis många möjligheter att processa utifrån sin egen livssituation i de individuella skrivövningarna och privata samtal. Mellan kurstillfällena ges hemuppgifter och reflektionsövningar. Du har även tillgång till en online plattform med avspänningsövningar. 

Att behärska ett språk för att kunna uttrycka känslor och behov är så grundläggande för den psykiska hälsan att det borde vara obligatoriskt för alla barn (och vuxna) att få lära sig det. Forskning visar att samtal om det som är svårt i livet skyddar. Kan man sätta ord på vad man behöver, blir det enklare att röra sig framåt i en positiv riktning, vilket är föräldrakursens riktning. 

Vi arbetar utifrån en amerikansk samtalsmetodik The Connection Practice® som lärts ut på United Nations University for Peace of Costa Rica, en akademisk institution med över 6000 master alumner från mer än 120 länder med syfte att utbilda internationella ledare för fred. Metodiken stärker kommunikationsförmågan hos barn, föräldrar och professionella. Från 2005 till 2017 lärde sig över 42000 barn i Costa Rica, USA och Japan The Connection Practice®. Kurserna kan bokas som1- 3 dagars kurs alternativt veckokurs eller som löpande fortbildning och stöd både för grupp-, och individ inom organisationen www.upeace.orgwww.connectionpractice.org

Denna kurs vänder sig till dig som i en öppen och stödjande atmosfär vill utveckla nya färdigehter i ditt föräldraledarskap. Kursen ger dig som är förälder möjlighet till stöd, vägledning och hjälp så att du kan hjälpa ditt barn att utvecklas till en tryggare individ med god självkänsla. 

KURSLEDARE

Kaja Michelson, föreläsare, författare och med 25 års erfarenhet som kommunikations-, och utbildningskonsult.  Kaja har arbetat som stress-, och samtalscoach internationellt sedan 2013. Hon är cert. coach, Skandinaviska Ledarhögskolan, cert. föräldrahandledare och familjecoach, FamilyLab Association, cert. medicinsk yogalärare med inriktning trauma-, & kvinnohälsa. Kaja har de senaste 15 åren verkat som stress- och samtalscoach med en tidigare bas i Costa Rica och Dallas (2009 – 2020). Vid våra hästunderstödda program används en amerikansk samtalsmetodik utvecklad av utbildningsorganisationen Rasur Foundation International som syftar till att öka den sociala och emotionella kompetensen hos vuxna och barn. Kaja fungerade som styrelseledamot för Rasur Foundation International 2013 – 2017 i Dallas, USA samt utbildade på skolor, samfund och företag. Hon grundade coachingföretaget Exhale Coaching LLC i Dallas, 2013 och har bl.a.drivit studios med inriktning Medicinsk-, och Trauma anpassad yoga i tre hemländer Costa Rica, Dallas och Sverige (2009 – 2022). Den Medicinska Yogan finns numera representerad på 378 svenska vårdcentraler. Hon utvecklade Connection Practice®Equus Training Track för hästunderstödda insatser och har en gedigen internationell erfarenhet inom hästunderstödd ledarskapsträning på olika amerikanska rancher och kursgårdar. Med bl.a. coachutbildning från Skandinaviska Ledarhögskolan och fördjupning inom Föräldra-, & Familjecoaching från den danske familjeterapeuten Jesper Juuls utbildningsorganisation Family Lab Accociation lotsar hon individer och grupper till ökad självinsikt och psykologisk flexibilitet.

Kaja är författare till barn-, och läroboken Alma & Atman som bygger på metodiken med tillhörande utbildningsmaterial och som används av Rasur Foundation International vid utbildningssammanhang samt i familjeterapi av olika verksamheter, exempelvis Texas Counseling Group. Boken gavs ut 2017 i USA och 2023 i Sverige.

Dela detta evenemang

bottom of page