Besöksadress: Greve von Essens väg 63, 115 27 Stockholm 

 

Postadress: Baron Cederströmsväg 13, 134 60 Ingarö

 

Boknings telefon: 073 663 60 08 (vardagar kl 10-11 & 15-16)

Stall telefon: 0723500212  (övriga tider)

 

E-post: bokning@hastakeriet.se

 

Plusgiro: 137 05 32-2  Swish: 1234015335

© 2018 Häståkeriet C.W.

Workshop - Tillit till Teamet som prestationhöjande insats!

7 900,00 krPris

Den här Workshopen tydliggör hur våra tillits mönster ser ut. Den ämnar låsa upp olika slags blockeringar i våra sociala strukturer och vi tar hjälp av fria hästar i vår utomhusmanege för att illustrera detta. Upplevelsen förtydligar vad vi behöver när tilliten till uppgiften, oss själva eller andra tryter.

Detta är workshopen för ledaren som vill öka tilliten hos sitt team. Med hög tillit i ditt team får du som ledare mer självgående medarbetare som kräver mindre styrning. Men hur skapar du denna tillit? I denna intensiva 3.5-4 timmars workshop låter vi tre fria och mycket olika hästar tydliggöra vad som som skapar oro, flykt och separation i relationen och vilka behov som måste vara på plats för att såväl häst som människa ska kunna fungera optimalt inom sitt team. Deltagarna lär sig att läsa av såväl hästar som människors kroppspråk och energinivå, och verbalt identifiera nästa steg. Aktiviteten stärker teamkänslan och ger den trygga, transparenta ledaren fantastiska möjligheter att ta gruppen till nya nivåer.

 

Övningarna är hand-on och kan göras såväl privat som i grupp. Alla deltagare får möjlighet att kliva in i rundcorallen och tillsammans med Kaja prova på övningen själv (ca 10 minuter per deltagare). På övningarna följer en kort reflekterande övning i relation till grupp, praktik och upplevelser.

Tid: 3.5 -4 timme i rund corallen

 

Denna workshop hålls av Kaja Michelson, Häståkeriet. Kan även bokas som del av hel- eller halvdagsworkshop. Kontakta kaja@hastakeriet.se för mer information.