Heldagsworkshop - HeartMath, Hästar & Självledarskap

Heldagsworkshop - HeartMath, Hästar & Självledarskap

0,00 krPris

Hästar reagerar instinktivt på vår andningsfrekvens och hjärtrytm och uppmärksammar genast förändringar i vårt nervsystem. Hur kan det komma sig? Under årtionden har det amerikanska researchföretaget HeartMath forskat på hjärtat intelligens och undersökt hur positiva respektive negativa känslor påverkar vårt hjärta och vår hjärtrytm. Hästen följer den trygga och tydliga ledaren i sin flock. Det kan tyckas fantastiskt att ett betes-, och flyktdjur vågar lita på rovdjuret människan. Ändå händer det om och om igen när vi kliver in i det slags ledarskap som säkerställer att hästens behov av trygghet och tydlighet sitter på plats, och detta kan vi alla lära oss.


På denna 6 timmars workshop får deltagarna:

  • Uppleva att få direkt biofeedback uppkopplade till avancerad mjukvara där deltagarna själva kan avläsa på datorskämren hur deras andningsfrekvens, menalt fokus och känslor direkt påverkar sitt autonoma nervsystem
  • Uppleva hur en häst i utomhusmanegen instinktivt reagerar på skiftningarna i våra nervsystem på samma sätt som HeartMaths avancerade teknik visar på skärmen.

 

Genom de praktiska övningarna får deltagarna en tydlig upplevese av att de:

  • Effektivt kan förändra sitt fysiska och mentala spänningsläge och få direkt feedback (häst och dator)
  • Förändra det elektromagentiska fältet runt sig och därmed påverka energin runtomkring sig (häst och männsika)

 

Utifrån erfarenheterna reflekterar vi gemensamt om hur vi agerar som medarbetare och ledare.

 

Antal deltagare: 6 - 10

 

*Se gärna filmen i galleriet - inga garantier görs att deltagarna kommer att kunna springa med hästen såsom deltagarna i filmen gör.

 

Boknings förfrågan till Kaja Michelson, kaja@hastakeriet.se
 

Välkomna!