Självledarskap & Empatisk Kommunikation för ungdomar

Självledarskap & Empatisk Kommunikation för ungdomar

0,00 krPris

Välkommen till workshops, kurser och coaching med hästen som coach!


Hästunderstödd närvaro innebär att man använder häst för att möjliggöra personlighetsutveckling. Forskningen om hästarnas positiva effekter för utveckling av tillit, empati och självkänsla är väl etablerat och internationellt erkänd. I workshopen får ungdomarna utöva:
 

  • Empatisk Självledarskap & Kommunikation - Att lära sig göra tydliga observationer kring situationer, identifera sina egna känslor, sina egna behov kring situationen och om någon annan är involverad i situationen/konflikten gissa den andra personens känslor och behov.
     
  • Ledarskaps och kommunikationsträning med fria hästar i utomhusmanegen där övningarna med hästen främjar mod, tillit, tydlighet, medvetenhet, trygghet, lek och en känsla av kontakt
     

Välkomna att kontakta Kaja Michelson, Häståkeriet för vidare information! kaja@hastakeriet.se

För mer information om Metodik och Kursledare finner du på Rasur Foundation Internationals hemsida.