top of page

Teambuilding med hästen ger tajta och produktiva säljare

2020-04-04 | EXPERTRÅD | KICKOFF & KONFERENSER


Hästar är ett effektivt verktyg i teambuilding. Med hästen som coach kan man öva på att öka tilliten i en grupp. Vilket höjer såväl välmåendet som prestationsförmågan, menar Kaja Michelson på Häståkeriet.

................................................................................................................

Bli företagsvän till oss! Vi vill skapa nära relationer med företag som också vill investera i tydliga insatser för unga människors psykiska hälsa. Vill ditt företag bli en av dem? Som tack skräddarsyr vi bland annat en workshop i hästunderstödd ledarutveckling åt er och dukar upp långbord i stallgången för AW i sällskap med hästarna. Vårt sponsor program är mycket generöst och bygger på delaktighet och engagemang med det gemensamma målet att stötta unga att må bättre. ................................................................................................................


En teambuilding med hästen som coach är utmärkt för alla grupper som vill må bättre och höja sin prestation, menar Kaja Michelson som arbetar med hästunderstödd coaching vid Häståkeriet på Djurgården i Stockholm.


– Människan är precis som hästen ett flockdjur. Att bli isolerade från flocken är bland det mest provocerande vi kan uppleva. Vi behöver ingå i en social struktur, säger hon.

Att arbeta med tillit extremt effektivt. När en grupp inte fungerar är det ofta tilliten som saknas. Därför är tillit det absolut mest effektiva att arbeta med när det kommer till teambuilding.

– Människor som mår bra tillsammans, presterar bättre både som grupp och individuellt, säger Kaja Michelson.


Hästen ser oss som rovdjur

Att använda sig av hästen som coach när man övar på att bygga tillit och skapa goda relationer i en grupp är extremt effektivt, menar hon.

Det beror på att hästen är ett bytesdjur, medan vi människor är rovdjur. Hästar är genetiskt programmerade att läsa av oss människor för att säkerställa att vi inte har för avsikt att jaga dem för föda.


Hästen ger oss direkt feedback

De uppfattar vårt stress-, frustrations-, och prestationsbeteende och reagerar på det. Genom sina reaktioner kan hästarna ge direkt oss feedback på när relationsbyggandet fungerar – och när det inte gör det, säger Kaja Michelson.

Det är inbyggt i hästen att intuitivt känna in: ”Kan jag lita på den här personen som kommer emot mig? Ska jag fly eller ska jag fäkta?”


Arbetar med hästarna lösa

Exakt vad man gör för att skapa tillit i relationen med hästar, får de deltagare som kommer till Djurgården för en teambuilding  lära sig under en workshop.

Först arbetar Kaja Michelsson med hästarna lösa  i en utomhusmanege. Hon förklarar hur hästar kommunicerar inom sin flock – och pratar om hur vi ska göra för att få dessa stora flyktdjur att lita på oss människor – trots att vi i deras ögon är rovdjur.


Djup andning och mjuka ögon

– Driver du ett rovdjursbeteende, är väldigt aktiv och ”på”, så kan hästen spegla det beteendet genom att exempelvis vända dig ryggen och fly från dig, säger Kaja Michelson och fortsätter:

– Om du istället tar ner andningen, låter blicken mjukna och sänder ut en energi som säger att du är någon att lita på, samtidigt som du är avspänt aktiv; då kommer hästen vilja följa dig vart du än går, trots att den är lös, säger hon.


Vad får oss att känna trygghet

Samspelet med hästarna kan direkt översättas till relationer oss människor emellan, menar Kaja Michelson. För vad är det egentligen som gör att vi känner oss trygga med varandra? Precis som hos hästen, måste vissa grundläggande behov vara uppfyllda. Av dessa behov är tillit ett av de allra viktigaste.


Under workshopen får de deltagare som vill kliva in i utomhusmanegen och tillsammans med Kaja Michelson och hästarna arbeta med olika former av relationsbyggande övningar.


Hästar med olika karaktärsdrag

Hon väljer ut hästar med olika slags karaktärsdrag för deltagarna att öva på. En häst kanske inte är så intresserad av att ha kontakt, utan drar sig undan och vänder rumpan till.

I ett sådant scenario får vi människor en möjlighet att öva på att anpassa vår kommunikation för att fånga hästens uppmärksamhet. En annan häst kan vara mer utåtagerande och explosiv. Då får deltagarna lära sig att börja kommunicera bortom de stora gesterna.


Deltagarna får öva på gränssättning

En tredje häst kan vara som en gigantisk nallebjörn, men egentligen invaderar den ditt personliga space och uttrycker stark dominans.


Då får deltagarna en chans att öva på att sätta gränser och markera sin personliga sfär.

– Om du hade sådana här kollegor, hur skulle du bete dig för att ni skulle kunna fungera bättre ihop? Med tillit och förmåga att kommunicera effektivt till teamets alla medlemmar, ökar ofta såväl välmåendet som prestationsförmågan, säger Kaja Michelson.


Sales Effect

Monica Rudborg

5 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page