Historia 

Kungliga Borgen byggdes ursprungligen för kung Karl XIV Johan som var fd militär från Frankrike och jobbade för Napoleon Bonaparte.

 

Tornet användes för att han skulle ha ett utsiktsställe där han fick bra överblick när hans mannar hade exercis.

 

Ursprungligen fanns tre byggnader men det fanns bara en kvar när vi kom hit. Ladan som stod där stallet står idag, hade bara jordgolv och användes troligen som tillfälligt stall när man hade övningar och tävlingar på Gärdet.

 

Stallet

Stallet planeras och byggs

Arkitekten som ritat dagens stall heter Arne Clevenstam och arbetade då på Djurgårdsförvaltningen. Planeringen för det nya stallet började redan 2003, då vi arbetade med förslag och ritnings alternativ. Det finns ju många reglementen att ta hänsyn till när man bygger på Djurgården.

Själva stallbyggnationen började 2004, då förarbetet var färdigt och arkitekt Clevenstam började rita på det nya stallet. Vid den här tiden skulle K1:s stallar på Lidingövägen byggas om, och vi kontaktade Fortifikationsverket för att se om det fanns material att ta tillvara.

 

Eftersom vi skulle bygga stall här på Djurgården kunde vackra galler och krubbor från gamla K1 användas i det här stallet, under förutsättning att Fortifikationsverket fick fortsätta äga det materialet. Så blev det och själva stallbyggnaden ägs av Djurgårdsförvaltningen. Inredningen har vi på Häståkeriet själva byggt.

 

Det hela har resulterat i ett mycket gediget byggt stall med bara naturliga material.

Kallstall

Det här stallet är ett kallstall - det finns inte någon värme i själva stalldelen och det är öppet upp mot tak via de öppna ”skorstenarna”.

 

Självdraget som bildas ger ett extra bra klimat för våra hästar. Några är rejält känsliga för damm, och de klarar mycket bättre av att bo i det här stallet än i ett traditionellt.

 

Själva taket är inte det vanliga plåttak man är van vid i ett stall, utan det består av fiberplattor som gör att det inte bildas någon kondens och på köpet ger de en mycket trevligare ljudmiljö.

 

Framtid

Stallet är förberett för automatisk utgödsling om det skulle bli krav på det.

 

Automatisk utgödsling betyder att man inte behöver köra gödsel i skottkärra, utan det går via transportband som finns under stallet. På K1 kan man se en sådan lösning i drift.