Information om GDPR

GDPR – General Data Protection Regulation – är EUs gemensamma dataskyddslagstiftning som började gälla 25 maj 2018.

Regelverket ger EUs invånare mer kontroll över sin personliga data med hjälp av “digitala rättigheter” som reglerar hur företag hanterar din data. Din personliga data innefattar all information relaterad till dig; allt från ditt namn och adress till din dators IP-adress.

 

Vad betyder GDPR för dig och Häståkeriet Djurgården AB?

Vi använder viss information för att sammanföra bokningar i rätt aktivitet (ex info om ryttare till turridning för att anpassa häst och ryttare). Ditt namn, telefonnummer, mailadress (vid turridning & ridskola även: ridvana, ålder, vikt & längd) behövs för att vi ska kunna reservera och genomföra bokningar. För att kunna ge dig en bättre upplevelse sparar vi också information om dina tidigare bokningar.Vi är måna om din integritet och lagrar och behandlar informationen konfidentiellt och säkert.

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att Häståkeriet Djurgården AB ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter och bokningar (ex.turridning, ridskola, häst & vagn, barnkalas, mm), samt kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information bokningsbekräftelse, m.m.) samt hantera ekonomiska transaktioner ( betalning av aktivitet, m.m.).

Häståkeriet Djurgården AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

• Kontakt med kunder

• Besök på vår hemsida

• Publicering av material på hemsida och sociala medier

 

Vilka delar vi personuppgifter med?

Häståkeriet Djurgården AB kommer inte lämna ut personuppgifter till tredje part utan delas endast internt i rätt syfte (bokningsinformation).

 

Hur länge sparas personuppgifterna?

Häståkeriet Djurgården AB behandlar personuppgifter så länge som krävs för att leverera sin tjänst, så länge det finns laglig grund och ett syfte med behandlingen samt så länge som krävs enligt tillämpliga lagar och regler. Vidare sker en löpande gallring av personuppgifter för att säkerställa att inga personuppgifter som inte längre fyller ett syfte behandlas.

Registerutdrag och dataportabilitet

Du som registrerad har rätt att begära ut vilka personuppgifter vi behandlar på uppdrag av dig, eller baserat på ett berättigat intresse samt få dessa presenterade i ett maskinskrivet utskick. 

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du oss på bokning@hastakeriet.se