Återhämtnings, och - Rehab program

Häståkeriet erbjuder ett unikt återhämtnings- och rehab program för personer på väg mot, eller redan drabbade av utbrändhet och psykiskt ohälsa. Vi arbetar förebyggande, där arbetsgivare kontrakterar oss som friskvårdsinsats med syfte att undvika att sin personal hamnar i sjukskrivning. Vi tar även emot deltagare som är sjukskrivna för stöd och snabb återhämtning samt personer som söker arbetsträning efter sjukskrivningens slut.

aae230_278a6ea84431458f8acb5afc0f55d4ac~

Sjukskrivning pga. av psykisk ohälsa har ökat dramatiskt de senaste åren. Många drabbade utan egna privata försäkringar isoleras lätt under de första 90 sjukskrivningsdagarna, utan tydliga vård- eller stödinsatser. Vi ser hur grupper permanent har hamnat utanför arbetsmarknaden de senaste åren. En arbetsgivare ansvarar för att skapa bra förutsättnigar för personalen att hålla länge. Ofta samspelar många faktorer till att en anställd blir sjukskriven.
 

Häståkeriet erbjuder återhämtnings-, och rehab program både tidigt och sent i processen. Under de första två veckorna av en sjukskrivning betalar arbetsgivaren normalt sett ut sjuklön för den anställde. Vid en månadslön på 30,000:-  innebär dessa två veckor en sjuklönekostnad för arbetsgivaren på 19,713:- inkl arbetsgivaravgifter.
Vår målsättning är att via verksamheten här kunna bidra till att minska dessa kostnader och se till att våra kunders personal får bästa möjliga redskap för återhämtning, och att komma tillbaka till jobbet.

Häståkeriet erbjuder ett brett sortiment av olika förebyggande friskvårdsaktiviteter: Medicinsk Yoga, Medveten Andning, Mental Träning, Empatisk Kommunikation och Konflikthantering – samt ett antal hästunderstödda friskvårdsaktiviteter. Tidningen Ridsport har ett reportage med oss under rubriken "Hästen som Terapeut" i nr 21 2019 – Läs mer.


VÅR MISSION
Häståkeriets mission är att sammanföra människan med hästens närvaro och skapa en plattform där kunden får återhämtning, rehabilitering och effektiva, väl etablerade friskvårdsverktyg för att långsiktigt kunna ta ett ökat ansvar för sin egen hälsa.

Personer utanför arbetsmarknaden tappar lätt självförtroende och självkänsla. Forskning om hästars positiva effekter för vår utveckling av empati, självkänsla och självförtroende är etablerad internationellt. Våra hästunderstödda aktiviteter använder hästen som effektivt hjälpmedel. Att vara ute i friska luften gör gott, liksom olika former av lågintensiv fysisk aktivitet vid alla typer av sjukskrivning – speciellt vid stressrelaterade besvär.

 

Vid ledarskaps- och kommunikationsträning med hästar främjar övningarna tydlighet, tålamod, mod, tillit hos deltagarna, samt förmågan att kunna tolka såväl egna som hästens behov och signaler – och agera på dem.

 

MÅLSÄTTNING

Målsättning med programmet är att deltagarna ska lära sig - och skapa en ny vana - att utföra effektiva och väl dokumenterat fungerande tekniker för stresshantering, och på så sätt kunna ta ökat ansvar för sin allmänhälsa långsiktigt. Både de förebyggande så väl som rehabprogrammen erbjuder relevanta insatser för att sänka fysisk, mental och emotionell stress. Målsättningen är att förbereda deltagaren på att kunna återgå till ett aktivt arbetsliv, alternativt helt slippa att gå in i sjukskrivning.
 

Den mentala träningen som tillsammans med de hästunderstödda aktiviteterna utgör våra centrala verktyg innefattar andningsträning och Medicinsk Yoga, i form av MediYoga, idag representerad på mer än 260 vårdcentraler och sjukhus över hela landet.​

EXEMPEL PÅ PROGRAMMETS UTFORMNING:

Ett återhämtningsprogram hos oss innefattar små grupper, max 8 individer enligt följande schema:

 

  • 07.30 – Möte i stallet för gemensam fodring och utsläpp av hästar

  • 09.00 – Medicinsk Yoga och Medveten andning

  • 10.00 – Lektion: Tema Stresshantering, samtal och reflektion

  • 11.30 – Lunch

  • 12.30 – Med hästarna; göra tydliga observationer, känslor, behov, gränser

  • 13.30 – Samling, reflektion, hemläxor inkl. stresshanteringstekniker där klienterna övar med specialanpassade audioövningar tillgängliga i telefon eller dator

  • 14.00 – Avslutning

Programmet pågår under 4 - 8 veckor, 1 dag per vecka.

ARBETSTRÄNING

Vi får ofta förfrågan från privatpersoner eller via arbetsförmedligen om möjligheter för att låta personer som stått utanför arbetsmarknaden länge på grund av sjukskrivning arbetsträna hos oss. Vi erbjuder återhämtnings-, och rehab program enligt vår modell under 4 - 8 veckor 1 dag per vecka. Efter att en deltagare har genomgått ett program hos oss kan deltagaren ansöka om att arbetsträna självständigt inom vår verksamhet enligt riktlinjer från arbetsförmedlingen, försäkringskassan och företagshälsovården. 

VAR VI FINNS

Vi finns på Gärdet i Stockholm, 15 minuter från Stockholm City. Bussar från city och Norrmalm stannar inom 5 minuters gångväg från anläggningen, som förutom stall, ridbana och fyra mil anlagda ridvägar har egen yogastudio med mjuka ullmattor och ett antal konferenslokaler som tar mellan 20 – 55 personer.

Kontakta oss gärna för mer information!